Hallo, ik ben Jeroen Bais

IK BEGELEID ONDERNEMERS BIJ DE ONTWIKKELING VAN HUN BEDRIJF, LEIDERSCHAP, INNOVATIE EN HET VERBETEREN VAN DE PRESTATIES

HOEVEEL ENERGIE ZIT ER IN JOUW BEDRIJF?

Je voelt het meteen als je een bedrijf binnenkomt. Je ziet het aan de manier waarop mensen uit hun ogen kijken. Hoe ze met elkaar en hun klanten omgaan. Je ziet het aan het interieur van het gebouw, de indeling van de ruimtes en de kunst aan de muur. Je voelt het als je de directeur een hand geeft. En je weet het zeker wanneer je wat langer met mensen doorpraat. Mensen voelen zich wel of niet met hart en ziel aan het bedrijf en hun werk verbonden.

Wereldwijd gezien voelt een alarmerend kleine minderheid van slechts 15% van de werknemers zich betrokken bij zijn of haar werk.

Gallup, een toonaangevend marktonderzoeksbureau op het gebied van economie en human capital, schat de wereldwijde kosten van improductiviteit op een verbluffende 6 biljoen. Zorg voor meer betrokkenheid, luidt het advies.

 • Betrokken mensen werken vanuit hun eigen talent en hun eigen kracht.
 • Betrokken mensen zijn niet alleen productiever maar ook winstgevender.
 • Betrokken mensen vormen de basis voor het geluk in je bedrijf en in je leven.
explosion PHOTO by Lopez Robin on Unsplash

ONDERNEMERSVRAGEN

little boy in a kart PHOTO by Annie Spratt on Unsplash

De meeste ondernemers komen vroeg of laat op een punt in hun leven waar zich belangrijke vragen aandienen.

 • Waarom doe ik wat ik doe?
 • hoe zorg ik voor een betere werk-privé balans?
 • blijf ik dit werk tot aan mijn pensioen doen?
 • heb ik echt wat nodig is om mijn bedrijf te runnen?

Daarnaast zijn er ook nog zakelijke uitdagingen

 • Hoe maak ik gebruik van technologie (nieuw en bestaand)?
 • Waar haal ik de tijd vandaan om áán mijn bedrijf te werken in plaats van alleen maar in mijn bedrijf?
 • Moet ik mensen inhuren om werk van mij over te nemen?
 • Hoe verbeter ik de kwaliteit voor mijn klanten?
 • Hoe motiveer ik mijn medewerkers om te veranderen?
 • Hoe verbeter ik de betrokkenheid van mijn team?

Het aanpakken van al deze vraagstukken brengt moeilijke keuzes met zich mee die grote gevolgen kunnen hebben. De sleutel tot succes is weten hoe je hiermee om moet gaan en in welke volgorde. Hoe gecompliceerd situaties soms ook zijn, met een goede besluitvorming en toewijding ontdek je het potentieel in je bedrijf.

Veel ondernemers missen iemand om zich heen met wie ze dit soort (persoonlijke) vraagstukken kunnen bespreken. Bestaande netwerken en ondernemersverenigingen bieden onvoldoende plek voor dit soort onderwerpen. Als je die wilt leren en groeien, heb je iemand nodig die je af en toe uit je comfortzone haalt. Anders word je, vroeg of laat, het plafond van je eigen bedrijf.

Ik coach en help ondernemers hun eigen plafond te doorbreken om zo persoonlijke- én zakelijk groei te realiseren.

DE MENS MAAKT HET VERSCHIL

De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Als ondernemer ben je voortdurend bezig in te spelen op deze veranderingen. Veranderingen zijn nooit een doel op zich. Ze zijn een middel om jouw bedrijf winstgevend en succesvol te houden. Het is echter onmogelijk om met alle ontwikkelingen mee te bewegen. Je moet dus keuzes maken; welke veranderingen zijn echt noodzakelijk voor jouw bedrijf?

Je kan een mooie visie hebben. Of een goede strategie. De organisatie heel efficiënt hebben ingericht. Als de mensen niet kunnen of willen, dan gaat je bedrijf niet vooruit.

Welke verandering je ook doorvoert, het is altijd de mens die het verschil maakt. Voor mij begint elke verbetering in een bedrijf daarom bij de mens. Dus óók (en vooral) bij de ondernemer zelf. Waar sta je nu en waar wil je met je bedrijf heen. Ik verbind visie, talent, passie, processen en geld met elkaar. Met een focus op de doelstellingen van het bedrijf. Dit vereist communicatie van mens tot mens.

Werkwijze

Mijn werkwijze kenmerkt zich vooral door een menselijke aanpak. Het is belangrijk dat iedereen in het bedrijf bereid is verantwoordelijkheid te nemen. Samenwerking en betrokkenheid zijn altijd het vertrekpunt. Als echter de persoonlijke waarden en doelstellingen niet aansluiten bij de koers van het bedrijf, is afscheid nemen ook een optie. Alleen dan creëer je een bevlogen bedrijf met betrokken medewerkers. Ik ben kritisch en zorg er tegelijkertijd voor dat iedereen wel verbonden blijft.

Samenwerken met mij levert jouw als ondernemer altijd inzicht, versnelling en verbeterde samenwerking binnen je bedrijf op.

Het resultaat

puzzle pieces
Photo by rawpixel on Unsplash

ALLEEN GA JE SNELLER, SAMEN KOM JE VERDER

Een succesvol bedrijf wordt in hoofdlijnen op vier kerngebieden bestuurd;

 • de financiën
 • de organisatie (processen)
 • de visie (droom/strategie)
 • de mens

Alle vier de kerngebieden zijn met elkaar verbonden. Daarbij is het de mens die het verschil maakt. Alles begint en eindigt bij de mens. Wie ben ik, wie ben jij en hoe kunnen wij samen onze droom realiseren?

visual-NSF-model

De strategie, de processen en de financiën verliezen we daarbij niet uit het oog. Dat doe ik niet alleen. Met een netwerk van bevlogen experts werk ik in coöperatief verband samen in de Next Step Factory Op die manier kunnen we je op elk kerngebied binnen je bedrijf ondersteunen. Samenwerken met ons levert jouw direct toegang tot een uitgebreid netwerk met specialisten op.

VOOR WIE WERK IK?

Voor financieel dienstverleners

Van huis uit ben ik opgegroeid in de wereld van de financiële dienstverlening. Met mijn uitgebreide ervaring en kennis van de financiële sector, begeleid ik financieel dienstverleners. Soms als klankbord voor de ondernemer. Maar ook bij processen zoals; organisatieontwikkeling, transitie naar andere bedrijfsmodellen en beloningsmodellen of bedrijfsovernames. Vanuit mijn warme betrokkenheid met de financiële sector ben ik ook actief als ambassadeur van het New Financial Forum. Een kraamkamer voor innovatie in de nieuwe financiële wereld.

Adviseur
Photo by Nik MacMillan on Unsplash

Voor ondernemers die van betekenis willen zijn

Bedrijven die zowel gaan voor een gezond financieel resultaat, als het verbeteren van de samenleving. Ze offeren geen van beide elementen op voor elkaar. Vanuit respect voor de autonomie en het zelfbeschikkingsrecht van elk individueel mens, wordt tegelijkertijd doelgericht en koersgericht samengewerkt. Het van betekenis willen zijn in het iets mooier maken van de wereld is geïntegreerd in de core-activiteit, het product of de dienstverlening van de organisatie. Winstgevende organisaties die elk vanuit hun eigen passie en bevlogenheid een stukje van de echte, maatschappelijke problemen oplossen. Ze vernieuwen daarmee bestaande systemen in de samenleving en laten de wereld voor de volgende generaties iets mooier achter dan ze is aangetroffen.

betekenis
Photo by Nathan Lemon on Unsplash

Voor movers & shakers!

Nederland kantelt. In alle sectoren van de economie staan mensen in bedrijven en organisaties op. Of het nu gaat om ondernemen, onderwijs, gezondheidszorg of overheid. Steeds meer mensen doen wat anderen vaak nog voor onmogelijk houden. Ieder doet het op zijn of haar eigen manier. Steeds vaker wordt de toekomst voorspeld door deze zelf te creëren. Oude, veelal vastgeroeste patronen van werken en leven worden doorbroken. Stapje voor stapje werken mensen aan de herziening van het huidige financieel- economische systeem ten gunste van een menswaardige samenleving. Het zijn bewuste mensen die bouwen aan een nieuwe economie die dienend is aan mens, natuur en samenleving.

disrupt
Photo by Nick Karvounis on Unsplash

Herken jij jezelf als een van de pioniers in deze beweging? En zou jij graag als een mover & shaker in jouw bedrijf of organisatie deze beweging verder vorm willen geven? Zo ja, dan gaat het vast clicken tussen ons. Wees Welkom! Je bent bij mij aan het juiste adres om jouw bedrijf of organisatie op te starten, of op een nog hoger plan te tillen.

WAARVOOR KUN JE ME NOG MEER BELLEN?

Talent Analyse

In mijn visie kun je alleen echt succesvol zijn als je leeft en werkt vanuit passie. Als je je talenten optimaal weet in te zetten en als je je gevoeligheden en valkuilen herkent en je leert je daardoor niet te laten belemmeren.

Waar ligt jouw kracht? Wat heb jij nodig om jouw kracht optimaal te benutten, of wat houdt je tegen? De ME.-scan helpt je het antwoord te vinden op die vragen, direct en glashelder.

Als je de Me.-scan hebt gedaan, ontvang je een rapport waarin kort en bondig staat vermeld wat jouw talenten en kwaliteiten zijn. Wat je mogelijke valkuilen zijn en waardoor je je op dit moment wellicht kunt laten belemmeren. De diepgang van de Me.- scan laat zich nooit volledig vangen in een rapport. Als geaccrediteerd Me.- coach licht ik in een gesprek het rapport toe. Ik kan je in dat gesprek inzicht geven in hetgeen jij nodig hebt om je talenten optimaal te benutten.

Vaak is dit een-op-een gesprek genoeg om zelf keuzes te maken ten aanzien van je persoonlijke ontwikkeling. Soms is een vervolgtraject nuttig, bijvoorbeeld om zaken die je belemmeren op te lossen of om ondersteuning te krijgen bij te maken keuzes. Als een dergelijk vervolgtraject gewenst is, kun je gebruik maken van een Me.-coachtraject. In maximaal 3 coaching-sessies gaan we dieper in op jouw mogelijkheden en eventuele belemmeringen. Ik help je om bewuster te worden van mogelijke persoonlijke thema’s die achter een behoefte/vraag verscholen liggen en geef je de handvatten waarmee je de door jou gewenste ontwikkeling kunt maken.

Leiderschaps- en Teamcoaching

Organisaties ontwikkelen zich niet, mensen doen dat. Team-e!ectiviteit hangt vooral af van de wijze waarop de teamleden in staat zijn gebruik te maken van ieders kwaliteiten.

box
Photo by rawpixel on Unsplash

Teamcoaching begint bij bewustwording en positieve beïnvloeding van ieders bewuste en onbewuste dynamieken, die zich afspelen tussen teamleden onderling en tussen het team en de buitenwereld.

Door inzicht te geven in de kwaliteiten, talenten en valkuilen van de individuele teamleden wordt duidelijker wat ieders toegevoegde waarde is (of kan zijn) en wordt duidelijk wat de basis is van verschillen in communicatiestijlen, leiderschapsstijlen en rol- en taakuitvoering.

Vaak is dit verhoogd bewustzijn al voldoende om een positieve stap te maken met het team. Soms is er meer nodig, bijvoorbeeld een aanpassing van de teamsamenstelling, een aanpassing in de aansturing van het team (dus een verandering van de teamcultuur) of een aanpassing van de rolverdeling (om beter aan te sluiten bij ieders natuurlijke kracht).

Cultuurscan (Barrett Values Centre)

Gedrag en cultuur zijn de belangrijkste succesfactor in een organisatie. Veel veranderingstrajecten lopen vast omdat er onvoldoende aandacht is voor de cultuur van een organisatie.

barrett values centre

De Barrett cultuurwaardenscan biedt in dit geval uitkomst: op een effectieve wijze, in korte tijd en tegen geringe kosten wordt cultuur tastbaar en hanteerbaar gemaakt.

Hiermee heb je een concreet handvat om te werken aan gerichte cultuur- en gedragsverandering. Het faciliteert de dialoog binnen je organisatie over de gemeenschappelijke ambitie en over de huidige situatie. Doordat ook de belemmerende kenmerken van je organisatie- of teamcultuur in kaart worden gebracht, krijg je een goed beeld van zaken die onmiddellijke aandacht vragen.

Jeroen Bais

JEZ Bedrijfsadvies

Telefoon: 06-11011127
E-mail: jeroen@nextstepfactory.nl
Pasteurstraat 159, 1782 JC, DEN HELDER
KVK 66043492
Bankrekening NL14 RABO 0109 0440 02